De ‘Burgemeester’ achter de campagne

Onze campagne voor een Tilburgse burgemeester is met de voordracht van Theo Weterings als nieuwe burgemeester van Tilburg officiëel ten einde gekomen. We kunnen nu onthullen dat onze campagne een ludieke poging was om een daadwerkelijke burgemeesterskandidaat aan het Tilburgse roer te krijgen. We bedachten deze campagne voor een heuse, verder anoniem te blijven kandidaat.

Als betrokken Tilburger wilde de kandidaat pleiten voor een gekozen burgemeester en met name een lans breken voor een burgemeester die verankerd is in Tilburg; een echte Tilburger dus (of hij dit nu zelf zou worden of niet). Dit punt hebben we onder de aandacht van de media (OB / BD) en van de vertrouwenscommissie gekregen. De benoemde burgemeester Theo Weterings is ook afkomstig uit Tilburg dus daar zijn we blij mee. Dat Fred van Boesschoten een lobby voerde voor een man was een grap om wat tegenwicht te bieden aan de gemeentelijke campagne die de voorkeur uitsprak voor een vrouw. Enkele Tilburgse feministen (zonder gevoel voor humor) konden deze grap niet waarderen. Vanzelfsprekend zijn wij voor gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen.

Hieronder enkele delen uit de sollicitatiebrief van “onze” kandidaat .

 

Majesteit,

Tilburg verdient een Tilburger.
Wat was Tilburg trots! Koningsdag in Tilburg gaat de boeken in als de dag waarop Tilburg haar laatste restje nederigheid van zich afwierp. Trotsheid is niet iets dat van nature in de aard van de Tilburger aanwezig is, maar iets dat dient te worden bereikt door daden. De benoeming van de nieuwe burgemeester kan een dergelijke daad zijn. Wat zou het mooi zijn als de ontwikkeling van een nederig naar een trots Tilburg wordt bestendigd door het benoemen van een in Broekhoven 3 opgegroeide ras-Tilburger!
Majesteit, op uw 50ste verjaardag heeft u gevoeld dat we het hier anders doen, op z’n Tilburgs. Gewoon een “toffe” stad waar mensen wonen, studeren en werken, die elkaar de ruimte geven, talent ontwikkeling stimuleren, vergezichten durven maken, een sterk doorzettingsvermogen hebben, openstaan voor cultuur en culturen, alsook realistisch met beide benen op de grond blijven staan. Tussen dit werklustig ondernemende volkje zijn mijn echtgenote en ik geboren en getogen. En wil ik nu mijn kennis en expertise dienstbaar maken en boegbeeld zijn voor onze bijzondere stad waar we trots op zijn. Om te zorgen dat ze haar eigenheid behoudt, platformen voor talenten aanbiedt, haar typische evenementen organiseert, gastvrij staat voor de ander, blijft participeren en integreren in de globale samenlevingen, doorgaat met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet.
………………
In die hoedanigheid neem ik initiatieven voor multiple samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, ondernemen en overheid, en motiveer ik eenieder voor kennisdeling ten behoeve van het oplossen of verder onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken. Inspirerend en enthousiasmerend om uitdagingen aan te gaan, en om sociaal innoverende grenzen te verleggen en niet verstrikt te raken in het fuikdenken van eigenbelang.
…………………………….
Tilburg, de stek van meer dan tweehonderdduizend mensen. De stad die volwassen is geworden en nu een Tilburger verdient die in de haarvaten van de stad zit, waar sociale innovatie met de paplepel is ingegeven, de cultuur begrijpt en weet wat er onderhuids speelt. Dwarse stad, wars van politiek, wars van tradities, wars van regels. De aanpak van het winkelgebied, de Piushaven, het Veemarktkwartier, het centraal station en de Spoorzone heeft de trotsheid goed gedaan. Evenals de nog vele toekomstige perspectieven waaronder het museumkwartier. Tilburg pakt de handschoen op voor sociale voortgang en economische bedrijvigheid en doet dat in goede harmonie met de gemeenten in het Hart van Brabant.
De typische Tilburger zit met de kermis aan de kant naar mensen te lauwen en te mauwen over de rommel op straat, over geld, over de integratie van niet westerse migranten, over de tweedeling en over de ongemakken die de stad ze geeft. Hiervoor wordt geen briefje in de Mauwmuur gestopt.  Als Tilburgemeester zal ik het oor zijn alsook de uitdager die met een frisse blik samen stappen vooruit blijft maken. Daarbij zijn de coalitie en de gemeenteraad vanzelfsprekend roerganger. Zij en ook de vertegenwoordigers van de oppositie kunnen rekenen op een pleitbezorger, verbinder, lobbyist en boegbeeld. Met mijn authentieke ondernemerskracht, grote waarde hechtend aan democratie en open voor vernieuwingen, zal ik de diverse uitdagingen oppakken, ontwikkelingen stimuleren en de coalitie ondersteunen, opdat zij het coalitieakkoord ten uitvoer kan brengen. De burgervader die zichtbaar is, die aanraakbaar is, die luistert, die de deur openzet voor elk gesprek, die verwelkomt, die waakt, die stuurt, die bestuurt en vooral ook de Berkelse, de Enschotse, de Udenhoutse, de Reeshofse eigenheid laat voortleven. Met al onze diversiteit samen naast en voor Tilburg staan.

Majesteit, U heeft tijdens koningsdag de puurheid van Tilburg gevoeld. Gezien wat de stad is en wil zijn. Deze intrinsiek gedreven friskijker wil verder bouwen aan “de schôônste stad van ‘t laand”.

Hoogachtend,
    

LOGISCH

LOGISCH

Eigenlijk hadden we het allang kunnen weten. Theo Weterings. Hij wordt onze nieuwe burgemeester. Een volstrekt logische keuze. De zevenentwintig andere kandidaten waren bij voorbaat kansloos. Weterings is voorbestemd voor Tilburg. Waarom? Hoeveel redenen wil je hebben? Allereerst: hij is geboren en getogen in Tilburg. Daar begint het al mee. De eerste oer-Tilbo in zeventig jaar. Dat werd dus wel weer eens tijd. Ten tweede komt hij uit een gezin van dertien kinderen. Een typisch Tilburgs aantal. Punt drie: hij is jarig op 18 april. Dat is eveneens de geboortedag van Tilburg als stad. Op 18 april 1809 ondertekende Lodewijk Napoleon de officiële documenten. Dat betekent overigens niet dat Weterings alleen oog zal hebben voor de stad. Want vier: de nieuwe burgemeester heeft ook een tijd in Berkel-Enschot gewoond, dus hij heeft een zekere affiniteit met onze dorpskernen. Vervolgens (punt vijf) studeerde hij in Tilburg, aan de Katholieke Hogeschool, waarna de kersverse econoom zijn eerste politieke zitvlees ontwikkelde in (punt zes) de Tilburgse gemeenteraad. Hij heeft burgemeesterservaring opgedaan in de moderne industriestad (zeven) Beverwijk en de logistieke hotspot (acht) Haarlemmermeer, dat omgeven is door een ringbaancontructie – officieel een ringváárt weliswaar, maar ik reken het goed. Dat is negen. Bovendien profileert die gemeente zich nadukkelijk als Hart van de Randstad, opvallend analoog aan Hart van Brabant. Dat is tien. Tel daarbij op dat de belangrijkste voetbalclub van zijn huidige woonplaats in blauw en geel speelt (de Tilburgse kleuren, punt elf), én het feit dat hij er zijn vertrek aankondigde in een brief die ietwat wollig (twaalf) aandeed, en het is duidelijk: deze man hóórt in Tilburg thuis. En vooruit, om het lijstje helemáál compleet te maken: tel het aantal letters van zijn naam maar. Dat is dertien. Het heeft zo moeten zijn.

Onze campagne 100% succesvol, een Man uit Tilburg wordt de nieuwe Burgemeester

Het persbericht van de gemeente Tilburg:

GEMEENTERAAD DRAAGT THEO WETERINGS VOOR ALS NIEUWE BURGEMEESTER VAN TILBURG

Theo WeteringsDe gemeenteraad heeft vandaag een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de nieuwe burgemeester van Tilburg. Als het aan de raad ligt, wordt de heer Theo Weterings benoemd als burgemeester.

Theo Weterings is Tilburger van origine, geboren aan de Ringbaan Oost en hij is momenteel 58 jaar. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder van de gemeente Rijswijk en als burgemeester van de gemeenten Beverwijk en Haarlemmermeer (146.000 inwoners). Hij was lid van de gemeenteraad van Tilburg van 1982 tot 1985.

De raad heeft er vertrouwen in dat hij het ontwikkelingsproces dat Tilburg op dit moment doormaakt verder kan brengen. De raad acht hem verder goed in staat om de stad stevig te positioneren en om zaken voor de stad voor elkaar te krijgen.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief, zodra het Koninklijk Besluit is getekend is.

Beknopt curriculum vitae Drs. Theo L.N. Weterings
Geboren in Tilburg op 18 april 1959, gehuwd met Wilma, drie kinderen (27, 25 en 21 jaar)
Opleiding 
Atheneum A, Cobbenhagencollege Tilburg (1977); Doktoraal economie, bestuurswetenschappelijke specialisatie, Katholieke Universiteit Tilburg (1984).
Volksvertegenwoordiger
raadslid Tilburg (1982-85), raadslid Diemen (1986-1990), lid Provinciale Staten Zuid-Holland (1999-2001), optredend voor de VVD.
Ambtelijke functies 
hoofd bureau financieel beleid provincie Zuid-Holland (1987- 1990), hoofd afdeling economische zaken provincie Zuid-Holland (1990-1994).
Bestuurlijke functies 
lid van het Dagelijks Bestuur Stadsgewest Midden-Brabant (1982-1985), wethouder van Rijswijk (1994-2001), burgemeester van Beverwijk (2001-2007), burgemeester van Haarlemmermeer (2007-heden)
Bestuurlijke nevenfuncties 
voorzitter commissie bestuur en veiligheid VNG en bestuurslid VNG (2014-heden), voorzitter Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (2013-heden), voorzitter/vice-voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland (2007-heden), bestuurslid Stichting Bevordering kwaliteit Leefomgeving Schiphol (2009-2015), vice-voorzitter G32-Stedennetwerk (2008-2014).

Raadslid schaart zich achter #013burgemeester

jan van beurden achter #013burgemeesterUit  het artikel in het Brabants Dagblad:

Van Beurden sluit zich in de brief, gericht aan de resterende elf leden, volmondig aan bij de campagne van een aantal stadsgenoten dat graag een Tilburgse burgemeester benoemd ziet worden. Tilburgs laatste burgemeester van Brabantse origine was Gerrit Brokx.

Zie bijlage voor volledig artikel: BD 310817 (pdf)

Aftrap gemeentelijke campagne voor vrouwelijke burgemeester

campagne-vrouwDe afdeling communicatie van de gemeente (waar voornamelijk dames de scepter zwaaien) liet de inwoners van Tilburg weten dat  hun voorkeur uitgaat naar een vrouwelijke burgemeester.  De Tilburgse Koerier volgde en plaatste prominent een foto van de VVD politica Edith Schippers op de pagina waar ze zeven vermeende burgemeesterskandidaten presenteerden. Wat ons betreft hadden ze zéven foto’s geplaatst … Wij vinden het leuk dat iedereen zo aan het campaignen is; maar wij gaan voor een burgemeester met ballen!

Groep Tilburgers schrijft pamflet voor nieuwe burgemeester (OB)

Aandacht voor de campagne bij Omroep Brabant:

TILBURG – De nieuwe burgemeester van Tilburg moet iemand zijn die nieuwe oplossingen bedenkt om oude maatschappelijke problemen op te lossen. En hij of zij moet out of the box kunnen denken.

Een groep Tilburgers heeft daarom een pamflet geschreven waarin de mensen die de sollicitatiegesprekken voeren met de burgemeesterskandidaat, worden opgeroepen vooral dáárop te letten.

Naar het volledige bericht »

Share This