Het persbericht van de gemeente Tilburg:

GEMEENTERAAD DRAAGT THEO WETERINGS VOOR ALS NIEUWE BURGEMEESTER VAN TILBURG

Theo WeteringsDe gemeenteraad heeft vandaag een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de nieuwe burgemeester van Tilburg. Als het aan de raad ligt, wordt de heer Theo Weterings benoemd als burgemeester.

Theo Weterings is Tilburger van origine, geboren aan de Ringbaan Oost en hij is momenteel 58 jaar. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder van de gemeente Rijswijk en als burgemeester van de gemeenten Beverwijk en Haarlemmermeer (146.000 inwoners). Hij was lid van de gemeenteraad van Tilburg van 1982 tot 1985.

De raad heeft er vertrouwen in dat hij het ontwikkelingsproces dat Tilburg op dit moment doormaakt verder kan brengen. De raad acht hem verder goed in staat om de stad stevig te positioneren en om zaken voor de stad voor elkaar te krijgen.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief, zodra het Koninklijk Besluit is getekend is.

Beknopt curriculum vitae Drs. Theo L.N. Weterings
Geboren in Tilburg op 18 april 1959, gehuwd met Wilma, drie kinderen (27, 25 en 21 jaar)
Opleiding 
Atheneum A, Cobbenhagencollege Tilburg (1977); Doktoraal economie, bestuurswetenschappelijke specialisatie, Katholieke Universiteit Tilburg (1984).
Volksvertegenwoordiger
raadslid Tilburg (1982-85), raadslid Diemen (1986-1990), lid Provinciale Staten Zuid-Holland (1999-2001), optredend voor de VVD.
Ambtelijke functies 
hoofd bureau financieel beleid provincie Zuid-Holland (1987- 1990), hoofd afdeling economische zaken provincie Zuid-Holland (1990-1994).
Bestuurlijke functies 
lid van het Dagelijks Bestuur Stadsgewest Midden-Brabant (1982-1985), wethouder van Rijswijk (1994-2001), burgemeester van Beverwijk (2001-2007), burgemeester van Haarlemmermeer (2007-heden)
Bestuurlijke nevenfuncties 
voorzitter commissie bestuur en veiligheid VNG en bestuurslid VNG (2014-heden), voorzitter Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (2013-heden), voorzitter/vice-voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland (2007-heden), bestuurslid Stichting Bevordering kwaliteit Leefomgeving Schiphol (2009-2015), vice-voorzitter G32-Stedennetwerk (2008-2014).

Share This