Onze campagne voor een Tilburgse burgemeester is met de voordracht van Theo Weterings als nieuwe burgemeester van Tilburg officiëel ten einde gekomen. We kunnen nu onthullen dat onze campagne een ludieke poging was om een daadwerkelijke burgemeesterskandidaat aan het Tilburgse roer te krijgen. We bedachten deze campagne voor een heuse, verder anoniem te blijven kandidaat.

Als betrokken Tilburger wilde de kandidaat pleiten voor een gekozen burgemeester en met name een lans breken voor een burgemeester die verankerd is in Tilburg; een echte Tilburger dus (of hij dit nu zelf zou worden of niet). Dit punt hebben we onder de aandacht van de media (OB / BD) en van de vertrouwenscommissie gekregen. De benoemde burgemeester Theo Weterings is ook afkomstig uit Tilburg dus daar zijn we blij mee. Dat Fred van Boesschoten een lobby voerde voor een man was een grap om wat tegenwicht te bieden aan de gemeentelijke campagne die de voorkeur uitsprak voor een vrouw. Enkele Tilburgse feministen (zonder gevoel voor humor) konden deze grap niet waarderen. Vanzelfsprekend zijn wij voor gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen.

Hieronder enkele delen uit de sollicitatiebrief van “onze” kandidaat .

 

Majesteit,

Tilburg verdient een Tilburger.
Wat was Tilburg trots! Koningsdag in Tilburg gaat de boeken in als de dag waarop Tilburg haar laatste restje nederigheid van zich afwierp. Trotsheid is niet iets dat van nature in de aard van de Tilburger aanwezig is, maar iets dat dient te worden bereikt door daden. De benoeming van de nieuwe burgemeester kan een dergelijke daad zijn. Wat zou het mooi zijn als de ontwikkeling van een nederig naar een trots Tilburg wordt bestendigd door het benoemen van een in Broekhoven 3 opgegroeide ras-Tilburger!
Majesteit, op uw 50ste verjaardag heeft u gevoeld dat we het hier anders doen, op z’n Tilburgs. Gewoon een “toffe” stad waar mensen wonen, studeren en werken, die elkaar de ruimte geven, talent ontwikkeling stimuleren, vergezichten durven maken, een sterk doorzettingsvermogen hebben, openstaan voor cultuur en culturen, alsook realistisch met beide benen op de grond blijven staan. Tussen dit werklustig ondernemende volkje zijn mijn echtgenote en ik geboren en getogen. En wil ik nu mijn kennis en expertise dienstbaar maken en boegbeeld zijn voor onze bijzondere stad waar we trots op zijn. Om te zorgen dat ze haar eigenheid behoudt, platformen voor talenten aanbiedt, haar typische evenementen organiseert, gastvrij staat voor de ander, blijft participeren en integreren in de globale samenlevingen, doorgaat met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet.
………………
In die hoedanigheid neem ik initiatieven voor multiple samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, ondernemen en overheid, en motiveer ik eenieder voor kennisdeling ten behoeve van het oplossen of verder onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken. Inspirerend en enthousiasmerend om uitdagingen aan te gaan, en om sociaal innoverende grenzen te verleggen en niet verstrikt te raken in het fuikdenken van eigenbelang.
…………………………….
Tilburg, de stek van meer dan tweehonderdduizend mensen. De stad die volwassen is geworden en nu een Tilburger verdient die in de haarvaten van de stad zit, waar sociale innovatie met de paplepel is ingegeven, de cultuur begrijpt en weet wat er onderhuids speelt. Dwarse stad, wars van politiek, wars van tradities, wars van regels. De aanpak van het winkelgebied, de Piushaven, het Veemarktkwartier, het centraal station en de Spoorzone heeft de trotsheid goed gedaan. Evenals de nog vele toekomstige perspectieven waaronder het museumkwartier. Tilburg pakt de handschoen op voor sociale voortgang en economische bedrijvigheid en doet dat in goede harmonie met de gemeenten in het Hart van Brabant.
De typische Tilburger zit met de kermis aan de kant naar mensen te lauwen en te mauwen over de rommel op straat, over geld, over de integratie van niet westerse migranten, over de tweedeling en over de ongemakken die de stad ze geeft. Hiervoor wordt geen briefje in de Mauwmuur gestopt.  Als Tilburgemeester zal ik het oor zijn alsook de uitdager die met een frisse blik samen stappen vooruit blijft maken. Daarbij zijn de coalitie en de gemeenteraad vanzelfsprekend roerganger. Zij en ook de vertegenwoordigers van de oppositie kunnen rekenen op een pleitbezorger, verbinder, lobbyist en boegbeeld. Met mijn authentieke ondernemerskracht, grote waarde hechtend aan democratie en open voor vernieuwingen, zal ik de diverse uitdagingen oppakken, ontwikkelingen stimuleren en de coalitie ondersteunen, opdat zij het coalitieakkoord ten uitvoer kan brengen. De burgervader die zichtbaar is, die aanraakbaar is, die luistert, die de deur openzet voor elk gesprek, die verwelkomt, die waakt, die stuurt, die bestuurt en vooral ook de Berkelse, de Enschotse, de Udenhoutse, de Reeshofse eigenheid laat voortleven. Met al onze diversiteit samen naast en voor Tilburg staan.

Majesteit, U heeft tijdens koningsdag de puurheid van Tilburg gevoeld. Gezien wat de stad is en wil zijn. Deze intrinsiek gedreven friskijker wil verder bouwen aan “de schôônste stad van ‘t laand”.

Hoogachtend,
    

Share This