We willen deze site graag opdragen aan onze dierbare vriend Armand van Gils † die ons helaas veel te vroeg is ontvallen. Armand was gemeenteraadslid van 12 maart 2002 tot 2 november 2003.

In Memoriam Armand van Gils

(een fragment uit de toespraak van burgemeester Noordanus bij de opening van de gemeenteraad op 26 september 2016)

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat oud-raadslid de heer Armand van Gils op 31 augustus 2016 op 53-jarige leeftijd is overleden.

Armand van Gils, afkomstig uit Goirle, is in 2002 gekozen als raadslid voor de SP Tilburg.
Hij is raadslid geweest tot november 2003, waarna Bart van de Camp hem als raadslid is opgevolgd.

Armand van Gils was een rustig en bescheiden raadslid.
Hij was lid van de toenmalige raadscommissies Maatschappij en Economie. Als raadslid hield hij zich vooral bezig met sociale onderwerpen, zoals de stille armoede, schuldhulpverlening, Subjectsubsidie, zorg, WvG, vrijwilligersbeleid en arbeidsmarktbeleid.

Daarnaast was hij een echte milieuman.
In de raad heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor behoud van monumentale bomen.
Die belangstelling voor milieu is gebleven, ook nadat hij uit de raad is gegaan. Zo was hij secretaris van de Stichting Stadsbomen.

Armand van Gils was al vele jaren lid van de SP, voordat hij raadslid werd.
Binnen de SP was hij de webmaster van de SP-site en was hij ook de man achter de SP-deelname aan de carnavalsoptochten. Nadat hij was gestopt als raadslid, bleef hij voor zijn partij beschikbaar voor het geven van adviezen.

Armand van Gils was iemand die wilde verbinden, ook met andere fracties in de raad, zonder overigens zijn politieke idealen te verloochenen. Zijn uitgangspunt was: ook al hebben we verschillende politieke invalshoeken, uiteindelijk willen we allemaal het beste voor de stad bereiken. Vanwege zijn instelling als bruggenbouwer, was het voor hem moeilijk om zijn idealen te vertalen in de politieke arena. In zijn afscheidswoord in de raad gaf hij destijds ook aan dat hem dit vaak voor een politiek dilemma plaatste.

Wij wensen daarom zijn vrouw, familie en iedereen die hem nabij waren, alle sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

Ik verzoek u om een moment stilte om Armand van Gils op gepaste wijze te gedenken.

Share This