De droedels van een politicus

Ruud Vreeman maakt bundel voor Tilburgs kunstinitiatief

Ruud Vreeman en JACE van de Ven maakten samen de bundel ‘VROUWENkamer’. De opbrengst gaat naar het Tilburgse kunstinitiatief Park.

Geen burgemeester ontkomt aan onze aandacht, zelfs oud-burgemeester Ruud Vreeman niet. Dus natuurlijk waren wij bij de boekpresentatie van de bundel die de oud-burgemeester samen met de 1e stadsdichtermaakte maakte. Zowel het  boekje als (nog  eenbeperkt aantal) schilderijtjes zijn te koop op deze website.

VROUWENkamer, droedels en gedichten van
Ruud Vreeman en JACE van de Ven

VROUWENkamer heet deze bundel omdat de tekeningen die erin staan in eerste aanleg getekend zijn in de Eerste Kamer der Staten Generaal. Ruud Vreeman droedelde daar tijdens de debatten soms schijnbaar gedachteloos vrouwenfiguren op de bodekaartjes. Vond hij een tekening enigszins geslaagd, dan werkte hij die later thuis verder uit. Wie goed kijkt ziet de woorden Eerste Kamer der Staten Generaal afgedrukt op de kaartjes waar de tekeningen op gemaakt zijn. Daarmee stelt kamerlid Vreeman zich kwetsbaar op, droedelen OK, dat werkt bij sommigen concentratieverhogend, maar dat op staatseigendom? En dan die Eerste Kamer-kaartjes ook nog publiceren met alleen maar vrouwen erop en vaak nog blote vrouwen ook! Ik vind het mooi dat een achtenswaardig politicus een dergelijke serie in boekvorm uit wil brengen, al zullen er ook mensen zijn die het naïef vinden. OK, mag ook, noem het naïef als u wilt, want naïviteit is een ondergewaardeerde eigenschap die luciditeit en een heldere kijk op de wereld met zich meebrengt. En de bodekaartjes waarop Ruud getekend heeft, zijn door hem apart betaald. In januari van dit jaar belde hij aan mijn deur met de vraag of ik er iets voor voelde om versjes te maken bij zijn tekeningen. In 2007 hadden Ruud, zijn vrouw Ronny, en ik op basis van droedels van Ruud al eens het bundeltje ‘Gemoedstoestanden’ gemaakt. Tekeningen en boekjes werden toen geveild ten bate van het Johan Stekelenburg Fonds. Nu wilde Ruud een boekje maken als relatiegeschenk bij zijn afscheid als vervangend burgemeester in Zaanstad. Geplaagd door een langdurige voorjaarsgriep begon ik met enige reserve aan wat rijmelarijen bij enkele van de tekeningen. Maar het werd geen plichtmatige klus. Naarmate de griep minderde, werd ik enthousiaster en begon de kwaliteit van de tekeningen te zien. Ze toonden mij steeds nieuwe geledingen van de vrouw -en de man- die ik met steeds meer plezier ging beschrijven. Ruud had wel tachtig tekeningen van fantasievrouwen. Uiteindelijk hebben we er daar 52 van geselecteerd om er een gedichtje bij te maken. 52, maar ik heb niet het idee dat we ergens in herhalingen zijn gevallen. Sterker nog, we hadden nog inspiratie over, maar hebben bewust een grens getrokken. Waarom? Omdat alles zijn getal heeft. En waarom is in dit geval dat getal 52? Omdat 52 het totaal van weken in een jaar is. Omdat er 52 witte toetsen op een piano zitten. Maar vooral omdat 52 het precieze aantal kaarten in een stok is, zonder de jokers, de twee jokers zijn wij, Ruud en ik,

JACE van de Ven

Tekeningen: Ruud Vreeman
Gedichten: JACE van de Ven
Vormgeving: Bart Gladdines, Gianotten Printed Media
Kleuradviezen: Ronny Vreeman
Drukwerk: Gianotten Printed Media, Tilburg

zie ook kunstinitiatief Park

De ‘Burgemeester’ achter de campagne

Onze campagne voor een Tilburgse burgemeester is met de voordracht van Theo Weterings als nieuwe burgemeester van Tilburg officiëel ten einde gekomen. We kunnen nu onthullen dat onze campagne een ludieke poging was om een daadwerkelijke burgemeesterskandidaat aan het Tilburgse roer te krijgen. We bedachten deze campagne voor een heuse, verder anoniem te blijven kandidaat.

Als betrokken Tilburger wilde de kandidaat pleiten voor een gekozen burgemeester en met name een lans breken voor een burgemeester die verankerd is in Tilburg; een echte Tilburger dus (of hij dit nu zelf zou worden of niet). Dit punt hebben we onder de aandacht van de media (OB / BD) en van de vertrouwenscommissie gekregen. De benoemde burgemeester Theo Weterings is ook afkomstig uit Tilburg dus daar zijn we blij mee. Dat Fred van Boesschoten een lobby voerde voor een man was een grap om wat tegenwicht te bieden aan de gemeentelijke campagne die de voorkeur uitsprak voor een vrouw. Enkele Tilburgse feministen (zonder gevoel voor humor) konden deze grap niet waarderen. Vanzelfsprekend zijn wij voor gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen.

Hieronder enkele delen uit de sollicitatiebrief van “onze” kandidaat .

 

Majesteit,

Tilburg verdient een Tilburger.
Wat was Tilburg trots! Koningsdag in Tilburg gaat de boeken in als de dag waarop Tilburg haar laatste restje nederigheid van zich afwierp. Trotsheid is niet iets dat van nature in de aard van de Tilburger aanwezig is, maar iets dat dient te worden bereikt door daden. De benoeming van de nieuwe burgemeester kan een dergelijke daad zijn. Wat zou het mooi zijn als de ontwikkeling van een nederig naar een trots Tilburg wordt bestendigd door het benoemen van een in Broekhoven 3 opgegroeide ras-Tilburger!
Majesteit, op uw 50ste verjaardag heeft u gevoeld dat we het hier anders doen, op z’n Tilburgs. Gewoon een “toffe” stad waar mensen wonen, studeren en werken, die elkaar de ruimte geven, talent ontwikkeling stimuleren, vergezichten durven maken, een sterk doorzettingsvermogen hebben, openstaan voor cultuur en culturen, alsook realistisch met beide benen op de grond blijven staan. Tussen dit werklustig ondernemende volkje zijn mijn echtgenote en ik geboren en getogen. En wil ik nu mijn kennis en expertise dienstbaar maken en boegbeeld zijn voor onze bijzondere stad waar we trots op zijn. Om te zorgen dat ze haar eigenheid behoudt, platformen voor talenten aanbiedt, haar typische evenementen organiseert, gastvrij staat voor de ander, blijft participeren en integreren in de globale samenlevingen, doorgaat met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet.
………………
In die hoedanigheid neem ik initiatieven voor multiple samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, ondernemen en overheid, en motiveer ik eenieder voor kennisdeling ten behoeve van het oplossen of verder onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken. Inspirerend en enthousiasmerend om uitdagingen aan te gaan, en om sociaal innoverende grenzen te verleggen en niet verstrikt te raken in het fuikdenken van eigenbelang.
…………………………….
Tilburg, de stek van meer dan tweehonderdduizend mensen. De stad die volwassen is geworden en nu een Tilburger verdient die in de haarvaten van de stad zit, waar sociale innovatie met de paplepel is ingegeven, de cultuur begrijpt en weet wat er onderhuids speelt. Dwarse stad, wars van politiek, wars van tradities, wars van regels. De aanpak van het winkelgebied, de Piushaven, het Veemarktkwartier, het centraal station en de Spoorzone heeft de trotsheid goed gedaan. Evenals de nog vele toekomstige perspectieven waaronder het museumkwartier. Tilburg pakt de handschoen op voor sociale voortgang en economische bedrijvigheid en doet dat in goede harmonie met de gemeenten in het Hart van Brabant.
De typische Tilburger zit met de kermis aan de kant naar mensen te lauwen en te mauwen over de rommel op straat, over geld, over de integratie van niet westerse migranten, over de tweedeling en over de ongemakken die de stad ze geeft. Hiervoor wordt geen briefje in de Mauwmuur gestopt.  Als Tilburgemeester zal ik het oor zijn alsook de uitdager die met een frisse blik samen stappen vooruit blijft maken. Daarbij zijn de coalitie en de gemeenteraad vanzelfsprekend roerganger. Zij en ook de vertegenwoordigers van de oppositie kunnen rekenen op een pleitbezorger, verbinder, lobbyist en boegbeeld. Met mijn authentieke ondernemerskracht, grote waarde hechtend aan democratie en open voor vernieuwingen, zal ik de diverse uitdagingen oppakken, ontwikkelingen stimuleren en de coalitie ondersteunen, opdat zij het coalitieakkoord ten uitvoer kan brengen. De burgervader die zichtbaar is, die aanraakbaar is, die luistert, die de deur openzet voor elk gesprek, die verwelkomt, die waakt, die stuurt, die bestuurt en vooral ook de Berkelse, de Enschotse, de Udenhoutse, de Reeshofse eigenheid laat voortleven. Met al onze diversiteit samen naast en voor Tilburg staan.

Majesteit, U heeft tijdens koningsdag de puurheid van Tilburg gevoeld. Gezien wat de stad is en wil zijn. Deze intrinsiek gedreven friskijker wil verder bouwen aan “de schôônste stad van ‘t laand”.

Hoogachtend,
    

Onze campagne 100% succesvol, een Man uit Tilburg wordt de nieuwe Burgemeester

Het persbericht van de gemeente Tilburg:

GEMEENTERAAD DRAAGT THEO WETERINGS VOOR ALS NIEUWE BURGEMEESTER VAN TILBURG

Theo WeteringsDe gemeenteraad heeft vandaag een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de nieuwe burgemeester van Tilburg. Als het aan de raad ligt, wordt de heer Theo Weterings benoemd als burgemeester.

Theo Weterings is Tilburger van origine, geboren aan de Ringbaan Oost en hij is momenteel 58 jaar. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als wethouder van de gemeente Rijswijk en als burgemeester van de gemeenten Beverwijk en Haarlemmermeer (146.000 inwoners). Hij was lid van de gemeenteraad van Tilburg van 1982 tot 1985.

De raad heeft er vertrouwen in dat hij het ontwikkelingsproces dat Tilburg op dit moment doormaakt verder kan brengen. De raad acht hem verder goed in staat om de stad stevig te positioneren en om zaken voor de stad voor elkaar te krijgen.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief, zodra het Koninklijk Besluit is getekend is.

Beknopt curriculum vitae Drs. Theo L.N. Weterings
Geboren in Tilburg op 18 april 1959, gehuwd met Wilma, drie kinderen (27, 25 en 21 jaar)
Opleiding 
Atheneum A, Cobbenhagencollege Tilburg (1977); Doktoraal economie, bestuurswetenschappelijke specialisatie, Katholieke Universiteit Tilburg (1984).
Volksvertegenwoordiger
raadslid Tilburg (1982-85), raadslid Diemen (1986-1990), lid Provinciale Staten Zuid-Holland (1999-2001), optredend voor de VVD.
Ambtelijke functies 
hoofd bureau financieel beleid provincie Zuid-Holland (1987- 1990), hoofd afdeling economische zaken provincie Zuid-Holland (1990-1994).
Bestuurlijke functies 
lid van het Dagelijks Bestuur Stadsgewest Midden-Brabant (1982-1985), wethouder van Rijswijk (1994-2001), burgemeester van Beverwijk (2001-2007), burgemeester van Haarlemmermeer (2007-heden)
Bestuurlijke nevenfuncties 
voorzitter commissie bestuur en veiligheid VNG en bestuurslid VNG (2014-heden), voorzitter Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (2013-heden), voorzitter/vice-voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland (2007-heden), bestuurslid Stichting Bevordering kwaliteit Leefomgeving Schiphol (2009-2015), vice-voorzitter G32-Stedennetwerk (2008-2014).

Raadslid schaart zich achter #013burgemeester

jan van beurden achter #013burgemeesterUit  het artikel in het Brabants Dagblad:

Van Beurden sluit zich in de brief, gericht aan de resterende elf leden, volmondig aan bij de campagne van een aantal stadsgenoten dat graag een Tilburgse burgemeester benoemd ziet worden. Tilburgs laatste burgemeester van Brabantse origine was Gerrit Brokx.

Zie bijlage voor volledig artikel: BD 310817 (pdf)